Dé Terbroek Oldtimerrit

Op zaterdag 28 mei organiseren we weer de oldtimerrit. De oldtimerrit is bedoeld voor alle Terbroekers die in het bezit zijn van een klassieker. We verzamelen vóór 10.00 uur op het industrieterrein de Tolboom bij Florijn Mobiliteit (Hoevelakenseweg 85 Terschuur). 

De Oldtimers moeten van voor 1992 zijn.
De inschrijving sluit op 21 mei 2022 om 22.00.

 

De spelregels

  • Deelname aan een evenement geschiedt voor eigen rekening en risico.
  • De organisatoren van een evenement aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade (inclusief bedrijfsschade en/of gevolgschade) die wordt geleden als gevolg van deelname aan het evenement.
  • Deelnemer en zijn/haar voertuig voldoen aan alle eisen zoals gesteld in Reglement verkeersregels en verkeerstekens van de Nederlandse overheid.
  • Deelnemer verklaart een verzekering afgesloten te hebben waarbij het deelnemen aan toertochten niet is uitgesloten.
  • Deelnemer verklaart dat voor het deelnemende voertuig een verzekering is afgesloten met dekking voor inzittenden en rechtsbijstand.
  • Deelnemer verplicht zich tot het navolgen van alle bepalingen uit de wegenverkeerswet en het bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Opgelegde boetes en dergelijke voor niet nakomen van deze regels komen voor rekening van de deelnemer.
  • Bestuurder of bijrijder(s) zullen personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van het evenement, vrijwaren van elke aansprakelijkheid.
  • Na zoveel jaren van gratis deelneming vragen we nu een kleine bijdrage van € 15,00 per auto voor de gezellige dag
  • Deelneming is alleen mogelijk door betaling via iDeal na inschrijving
  • Men moet vóór 10 uur aanwezig zijn bij Florijn Mobiliteit Hoevelakenseweg 85 Terschuur